Uw belang

Waarom lid worden?

Iedere huurder van de RK Woningbouwvereniging mag lid worden van Prisma.  

Prisma is de huurdersbelangenvereniging die bij belangrijke ontwikkelingen door de woningbouwvereniging moet worden geraadpleegd. Dit is bij wet bepaald. Hoe meer leden Prisma heeft hoe zwaarder haar stem naar de woningbouwvereniging zal wegen. 

Prisma houdt haar leden op de hoogte via deze website, door nieuwsberichten in het Info blad van de RK en de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarbij Prisma goedkeuring aan haar leden vraagt voor het gevoerde beleid. Maar zeker zo belangrijk is dat u mee kunt praten over waar de vereniging voor staat en welke zaken aangepakt gaan worden. 

De huurdersbelangenvereniging Prisma richt zich uitsluitend op de belangen van de huurders. Het is een organisatie van en voor de huurders. Als huurder heeft u via Prisma een stem in het beleid van de RK Woningbouwvereniging. Om ervoor te zorgen dat het bestuur van Prisma uw stem hoort is het wenselijk dat u zich aansluit bij Prisma.